HomeХобби и стильRelated VideosMore From: 5-Minute Crafts

13 SIDE EFFECTS OF ALCOHOL YOU HAD NO IDEA ABOUT

1324 ratings | 110461 views
Subscribe to 5-Minute Crafts: https://www.goo.gl/8JVmuC  For copyright matters please contact us at: welcome@brightside.me ---------------------------------------------------------------------------------------- Our Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/ Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/ The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz ---------------------------------------------------------------------------------------- For more videos and articles visit: http://www.brightside.me/ Music: 1. Nice And Easy by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 2. Cryin In My Beer by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 3. Smells Like Grunge by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 4. Roboskater by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 5. Feels Good 2 B by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 6. The Coal Mine by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source: http://www.twinmusicom.org/song/307/the-coal-mine Artist: http://www.twinmusicom.org
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (167)
Pat Mächler (2 months ago)
A glas of wine is *not* a good replacement for the gym https://www.ualberta.ca/medicine/news/2015/january/resveratrol
Viv Vance (6 months ago)
This video should be removed. Alcohol is poison. All of these supposed benefits of alcohol can and have been disproven. Shame on you 5-minute crafts
Neda Gulen (10 months ago)
Also there are stuff in your channel that has nothing to do with crafts that have secret messages in it. And stop repeating videos!
Dalvinder Kumar (10 months ago)
Good
Stormwatcher (10 months ago)
I wish these were narrated. I'm always multi-tasking and don't always have time to read everything.
Jasim Ali (10 months ago)
r u promoting wine....😒
Marcela Manriquez (10 months ago)
meat
Neda Gulen (10 months ago)
How can you possibly think alcohol is healthy? Are you trying to make us drink it? None of these are true. Just because you love Alcohol and drink it 24/7 doesn't mean its good. Plus you don't have to make a million videos of you drinking alcohol. Alcohol kills people !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Also in your channel theres stuff that doesn't do anything about crafts. Name better titles and be TRUEE
LovingLandolaibs (10 months ago)
EEEEEEWWWW ALCHOHOL
Isabel Gonzalez (10 months ago)
THAT IS Stuiped
jaya priya (10 months ago)
did anyone understand last part
M J (10 months ago)
Instead of wine can't you just drink grape juice? I feel the health benefits would be just as good.
DRAKE (10 months ago)
what if I don't want alcohol with my coke huh!
hoang lien son do (10 months ago)
taxi
Saan Laaraa (10 months ago)
The video and the title are a joke...only the thumbnail is true
aiman hasim (10 months ago)
u need to highlight the non alcoholic red wine has the health benefit and please remake the title
Maharshi Bingumalla (10 months ago)
So, can I start drinking them? I am 18 now.
DABEAST TREE epic (10 months ago)
youz peoplez are dumb
Fardin Shimanto (10 months ago)
there they said wine improve our health but it also destroys our body
xPumpkinWitchx (10 months ago)
lol this video downright conflicts with itself 1. say how drinking alcohol is good for you 2. then say the benefits of not drinking alcohol... but if that's too confusing just use it as a household cleaner... such wow, much logic
Rae Asana (10 months ago)
Well guess everyone should drink red wine now.
erik sandberg12 (10 months ago)
LLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL FAKE
Linnea Henriksdotter (10 months ago)
Why am I watching this? I'm underage
Ricardo Santos (10 months ago)
So A glass of red wine equals one hour at a gym. Time for a full workout then. Cheers.
LingLing GTFO (10 months ago)
and my mother said this was bad for me.😂😂 what lies
Jv Basbas (10 months ago)
5 minutes craft had another channel bright side
Med Fed (10 months ago)
Resveratrol is contained in Dark grape varieties - resveratrol is concentrated in their peel and bones; plum; blueberry; Berries of mulberry; peanut. In wine a very small amount
Draeas Talonsbane (10 months ago)
Scientists and Doctors are having fits and turning in their graves right now...
Med Fed (10 months ago)
Do you know, all the good properties of wine are kills by alcohol. Eat grapes and drink grape juice, it's better!
Drawing with Noel (10 months ago)
doesn't alcohol accelerate aging & cause heat problems
Arikin (10 months ago)
Cool but legal?
Clayy Bourne (10 months ago)
Panitikang Romano * ano ang ibig sabihin ng panitikan? - Sa pinakapayak na paglalarawan, ang panitikan o panulatan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula na nag-uugnay sa isang tao. -Ang Panitikan ng Rome o Romano ay nagsimula noong kalagitnaan ng ikatlong siglo BCE subalit ang mga ito ay salin lamang ng mga tula at dula ng Greece. Halimbawa nito si Livius Andronicus na nagsalin ng Odyssey sa Latin. Dagdag Kaalaman: -Si Marcus Plautus at Terrence ay ang mga unang manunulat ng Comedy. -Ilan sa kilalang Romano sa larangan ng panitikan si Virgil, sumulat ng Aenid na naglalarawan sa pagdating ni Aenas sa Italy pagkatapos ng pagbagsak ni Troy. ano ang aeneis? Ang Aeneid, o Aeneis sa orihinal na pamagat sa ay isang tulang epikang isinulat ni Publius Vergilius Maro o mas kilala bilang Virgil, sa pagitan ng 29 at 19 BK. Ito ang pinakatanyag na akda sa panitikang Latin. Sinasabing isa itong makapangyarihang paglalahad ng pagtutunggali na nakasulat sa isang marangal ngunit masalimuot na gawi. Isinulat ito ni Vergil ayon sa kahilingan ng emperador na si Augustus. Ang Aeneis ang pinakamahalagang nalikhang akda ng ginintuang kapanahunan ng panitikang Latin, na nakaimpluwensiya sa iba pang mga makata ng sumunod na mga daantaon. Sino si aeneas? Sa Greek-Roman Mithology si Aeneas ay isang Trojan hero, anak nina prinsipe Anchises at ni Venus (Aphrodite). Isa siyang tauhan sa Greek mythology at nabanggit rin siya sa librong Homer's Iliad. Mas nakilala siya sa mga mitolohiyang Romano, pinaka-malawakan sa Aeneid ng Virgil, kung saan siya ay isang ninuno ng Romulus at Remus. Siya ang naging unang tunay na bayani ng Roma. Kinikilala siya ni Snorri Sturluson kasama ng Norse Æsir Vidarr.Panitikang Romano * ano ang ibig sabihin ng panitikan? - Sa pinakapayak na paglalarawan, ang panitikan o panulatan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula na nag-uugnay sa isang tao. -Ang Panitikan ng Rome o Romano ay nagsimula noong kalagitnaan ng ikatlong siglo BCE subalit ang mga ito ay salin lamang ng mga tula at dula ng Greece. Halimbawa nito si Livius Andronicus na nagsalin ng Odyssey sa Latin. Dagdag Kaalaman: -Si Marcus Plautus at Terrence ay ang mga unang manunulat ng Comedy. -Ilan sa kilalang Romano sa larangan ng panitikan si Virgil, sumulat ng Aenid na naglalarawan sa pagdating ni Aenas sa Italy pagkatapos ng pagbagsak ni Troy. ano ang aeneis? Ang Aeneid, o Aeneis sa orihinal na pamagat sa ay isang tulang epikang isinulat ni Publius Vergilius Maro o mas kilala bilang Virgil, sa pagitan ng 29 at 19 BK. Ito ang pinakatanyag na akda sa panitikang Latin. Sinasabing isa itong makapangyarihang paglalahad ng pagtutunggali na nakasulat sa isang marangal ngunit masalimuot na gawi. Isinulat ito ni Vergil ayon sa kahilingan ng emperador na si Augustus. Ang Aeneis ang pinakamahalagang nalikhang akda ng ginintuang kapanahunan ng panitikang Latin, na nakaimpluwensiya sa iba pang mga makata ng sumunod na mga daantaon. Sino si aeneas? Sa Greek-Roman Mithology si Aeneas ay isang Trojan hero, anak nina prinsipe Anchises at ni Venus (Aphrodite). Isa siyang tauhan sa Greek mythology at nabanggit rin siya sa librong Homer's Iliad. Mas nakilala siya sa mga mitolohiyang Romano, pinaka-malawakan sa Aeneid ng Virgil, kung saan siya ay isang ninuno ng Romulus at Remus. Siya ang naging unang tunay na bayani ng Roma. Kinikilala siya ni Snorri Sturluson kasama ng Norse Æsir Vidarr.
can you do one with green tea pliz
в видео все пишите на российском.А то ни черта ничего не понятно
Med Fed (10 months ago)
Сабина Мусаева смотрится весело. в особенности если учитывать, что русским языком пользуются 260 млн человек,тогда будто в мире проживает 7,5 миллиардов человек, что составляет итого-то 3,5%.
It's Lucy (10 months ago)
Сабина Мусаева Я вообщем-то армянка.И знаю ещё не считая собственного родного языка 3 зарубежные языки.
нашлись тут британцы
It's Lucy (10 months ago)
Сабина Мусаева Думаю,что некто не должен для российских написать всё на российском,тем более когда тот кто сделал видео на британском языке не российский по национальности.
Med Fed (10 months ago)
Сабина Мусаева может стоит приступить обучать британский?
TAPAN SONAK (10 months ago)
please make a video on study tips
Princess Quiambao (10 months ago)
hi po
Joe Clements (10 months ago)
Let's see if I can get my first 500 subscribers with only 4 videos. We can do it!
Jase Sumers (10 months ago)
Don't believe any of this bs drinking is very bad for you
Yociani Ramirez (10 months ago)
que bn está chido
Yeti Universe (10 months ago)
Well thats the end of exercise for me.Anyone want to join me got free food. 😂
Yeti Universe (10 months ago)
I never knew Coke was Alcoholic, that explains a lot...........
Honey bharti (10 months ago)
awesome
Imani Rivera (10 months ago)
The cover of the video is not true because I have some of those marks and I'm a kid
Sanji (10 months ago)
ALCOHOL .? I'M 25 YEARS AND I DIDN'T DRINK IT OR SEE IT BEFORE
it's me duh. (10 months ago)
DON'T DRINK KIDS!
Zoe Foster (10 months ago)
Watches 13 SIDE EFFECTS OF ALCOHOL YOU HAD NO IDEA ABOUT. Gets told how to pour a coke without foam.
Conner Light (10 months ago)
hey guys... Go SUBSCRIBE to my channel i will sub back to you just leave a comment and let me know
FayFay Delgado (10 months ago)
DiY PrOdUcTIonS I subbed
Rotena's Life (10 months ago)
Jesus more reasons to become an alcoholic
HowToFun EN (10 months ago)
*Verу niсе vidео. Gо tо mу сhаnnеl, Thеre yоu will sее Ноw Тo Maке an pеrfeсt vidео Ring Light! If fоr somе reаsаn уou dо nоt likе the vidео, you саn nеvеr gо tо mу сhаnnеl аgаin, but I will dо evеrуthing to mаkе yоu еnjoу it! Enjоу yоur wаtсhing аnd goоd mооd!*
Shaheer Ahmed (10 months ago)
HowToFun EN if I sub u will u sub bk plss
Alex Perfect (10 months ago)
niсе vidео
Ellie Williams (10 months ago)
ok :)
Acelin Marques (10 months ago)
I wish you happiness friend!
Let's play don't work (10 months ago)
of cоurse, no prоblem. nice vidео, dudе!
INFIRES MAN (10 months ago)
they doing the most with the coke and honey thing if you don't want foam then you don't want soda
Taehyung X Jimin (10 months ago)
'healthy'? ya say? i don't think its healthy. it causes your brain to kinda damage
Neda Gulen (10 months ago)
Taehyung's Long Fingers i agreeeeeee
toriel dremurr (10 months ago)
Taehyung's Long Fingers I agree
J.K Amin (10 months ago)
hey guys! today s my bday.. can i get 10likes....!!😉
Colorful z (10 months ago)
J.K Amin oh my God it's my birthday too
J.K Amin (10 months ago)
Pikachu Walker hahah😂
Pikachu Walker (10 months ago)
No, but you can get 5....😂🙊
Name (10 months ago)
Who wants honey with their coke
Name (10 months ago)
Who wants honey with their coke
Aditi Katare Aditi (10 months ago)
I have no friends 1 like 1 friend please let me know how many friends I have
Lilly Mendenhall (10 months ago)
Aditi katare Aditi 23
Michael Terry (10 months ago)
The title says 13 side effects of alcohol 🍻 🍺, but one of them says the benefit of drinking 🍷 wine. Five Minute Crafts, you need help getting better titles. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Agent Jay (10 months ago)
Wow, people don't know that wine HAS alcohol in it .>.
Neda Gulen (10 months ago)
I agreee
волк Азимов (10 months ago)
Michael Terry well side effects can also be good or bad for your health.
Zuha Zia (10 months ago)
Michael Terry i
Enrique lopez (10 months ago)
Hey 5 minute craft can u guys do a video on waking up early in the morning please and tganks love your videos great job on the gard work...
Rikatotokari (10 months ago)
How to pour coke correctly: pur it with wine. Me like: GIRRRRL whats that gunna do for a chiiild
Rikatotokari (10 months ago)
Its is alcohol
Rikatotokari (10 months ago)
Well it is an alcohal
Lea May (10 months ago)
Rikatotokari that's not wine
Allyson Cubillos (10 months ago)
But it's bad for your liver
Kanadeh20_16 Golden (10 months ago)
I'm still under aged to drink but I'll keep this noted for when I'm older ^^
Neda Gulen (10 months ago)
Oh so you want to die early? Ok not our problem.
Agent Jay (10 months ago)
Rotenaxoxo don't ask someone their age on the internet, p e r s o n a l I n f o r m a t i o n
Rotena's Life (10 months ago)
Kanadeh20_16 Golden how old are you?
Dev Sky (10 months ago)
0:10 yeah but who the heck wants so badly no foam so they put HONEY in their sofa ew
Dev Sky (10 months ago)
VlogsOfFunAndSarcasm what?
Arikin (10 months ago)
Dev Sky yeah im not sitting on honey
Sweety Unicorn 21 (10 months ago)
cool
Esther Wang (10 months ago)
IF YU LOVE POTATOES SUBSCRIBE TO ME!
Pikachu Walker (10 months ago)
POOOOOTTTTTAAAAATTTOOOOS! 💕
phung tran (10 months ago)
Hmmnmmmmmmmmm.......... What would happen if I drink 24 glasses of wine
Manoella Alves (10 months ago)
fishbollcat
TheTruth 777 (10 months ago)
Early
Izosia skibinska (10 months ago)
Hey 😘😁
Dead ass (10 months ago)
Guys my dad says if I reach 300 subs he will stop smoking, please help me!
Reem 99 (10 months ago)
First Wohoo 🙌
Killder Chung (10 months ago)
like si no te gusta que no hablen😕😕😕😟
Arty McCree (10 months ago)
Translated- like yes no If you like that they don't talk. 😕😕😕😟
cannot Pr0cess (10 months ago)
What month where you born in? Im in the January Squad 😛
cannot Pr0cess (10 months ago)
fragrance of life yay :)
fragrance of life (10 months ago)
Jewelz Savage me too January😀😉
Amani Khider (10 months ago)
this is why allah said to muslims that alcohol are haram .. everything has a reason , think about it please just search and u will find out more
Amani Khider (10 months ago)
Nishan Amin that's true everything hurts our bodies is haram even if god doesn't said that in sunnah is haram cause islam wants better for us
Nishan Amin (10 months ago)
it would be even better if he had said smoking is also haram.Smoking has worse effects than alcohol
Farzeen Bashir (10 months ago)
andreas351 our Allah?? not Yours😕?? send here your link
Baron (10 months ago)
Go to my channel. it will show you how beautiful your Allah is.
Amani Khider (10 months ago)
Farzeen Bashir yep
JUST ME (10 months ago)
30 seen 79 like youtube logic
Killder Chung (10 months ago)
hola
Eagles Hype (10 months ago)
My mom said if I get 50 subs by the end of the day she'll stop smoking plz help!!!
Brian-84blizzle (10 months ago)
Ashwani Pratap Singh lol
Christina C (10 months ago)
Liar
Ashwani Pratap Singh (10 months ago)
Sports Highlights smoking is good for global warming don't stop her
Brian-84blizzle (10 months ago)
Sports Highlights She's lying
Rodolfo Alderete (10 months ago)
First
jenial
Bailey Boswell (10 months ago)
Subbed
Waldaly Rosario (10 months ago)
ilove videos
Yosselyn Organista (10 months ago)
early af
Sarah Fofs (10 months ago)
primeiraaa
Beast 08 (10 months ago)
Brasileiro
Milena Ostrovsky (10 months ago)
I'm 14
Anna Valdovinos (10 months ago)
hi
Aldcpineapples (10 months ago)
10 comment
CHARLINE Vallejo (10 months ago)
premiere
monster flipper,kicker (10 months ago)
early like this
natalia erika gomez vega (10 months ago)
helli like😉😉
Matty the Puppy (10 months ago)
hello
Kool kid vlog S (10 months ago)
smarts...
ItsRDR (10 months ago)
I'm one of the first viewers
Amalia Carina (10 months ago)
likes 10 views 22
Y every thing 0000 (10 months ago)
Hi plz reply I am first
Ashlyn Hines (10 months ago)
Hi again
Shahreen C. (10 months ago)
Wonderful.
Noé Martínez (10 months ago)
Ayeeee firat
Stevie coupons S (10 months ago)
first
Th3L3g3nd4ryPr0s (10 months ago)
first
MannequinZ (10 months ago)
first

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.